Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen 2023
Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg bekostigd wordt. In het zorgprestatiemodel is afgesproken op welke wijze u uw zorg vergoed krijgt en hoe behandelaren uw zorg in rekening moeten brengen. Er staan tevens afspraken in over hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat enkel over de vergoeding, niet over welke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. Uitgangspunten van het zorgprestatiemodel zijn eenvoudige regels en duidelijke rekeningen, ook voor u als client. Hier is een informatiefolder van het zorgprestatiemodel voor cliënten.

Wanneer u reeds bij mij in behandeling bent hoeft u zelf niets te doen. Wel zult u een aantal veranderingen merken ten aanzien van hoe uw behandeling eerder in rekening werd gebracht. Tot 2022 werd een behandeling pas bij het afsluiten van de behandeling danwel na 365 dagen in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2022 zal ik alle onderdelen van de behandeling noteren volgens de afspraken van het ZPM en de zorgverzekeraar en u eens per maand de rekening op een veilige manier toesturen. Ik werk volgens het principe van “planning = realisatie”, wat betekent dat de afspraken die ik met u (vooraf) maak leidend zijn voor dat wat ik declareer.

Alle reeds lopende behandelingen binnen het huidige model zullen uiterlijk op 31 december 2021 worden afgesloten en gefactureerd. Op 1 januari wordt uw dossier heropend en wordt uw behandeling geregistreerd onder het ZPM. Hiervoor hoeft u geen nieuwe verwijsbrief aan te leveren.

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel verwijs ik u naar deze webiste.

Contracten 2023
Voor 2023 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

AchmeaFBTO
AevitaeInterpolis
AnderzorgIn Twente
ASRMenzis
CaresqSalland
De FrieslandStad Holland
DitzoZorgDirect
DSWZorg en Zekerheid
EnoZilveren Kruis
Eucare

Ik heb zelf geen contract afgesloten met: CZ, VGZ en ONVZ. Wanneer u bij een zorgverzekeraar bent aangesloten waar ik zelf geen contract mee heb afgesloten, kunt u kiezen voor ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat u in eerste instantie zelf de factuur van de geleverde zorg ontvangt en aan mij dient te vergoeden, welke u deels bij u zorgverzekeraar kunt declareren. Welk deel u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van uw polis (natura of restitutie) en kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Psychotherapiepraktijk Nordmann hanteert 100% van het Nza tarief. Zie hier voor een compleet overzicht van alle actuele tarieven, en hieronder voor een tabel met de meest gebruikte zorgprestaties van mijn kant (Behandeltarieven 2023).

Ongecontracteerde zorg 2023
Ook in het geval dat uw zorgverzekering de behandelkosten niet volledig vergoedt, brengt mijn praktijk het volledige bedrag van de behandelkosten bij u in rekening. De behandelkosten bestaan uit alle tijd die aan u is besteed, in de vorm van diagnostiek en behandeling, maar ook aan tussentijds contact met u (telefonisch of per e-mail) en de zorgcoördinatie, zoals overleggen met derden.

Kosten behandeling
Bij aanvang van uw behandeling is niet gelijk duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoe lang deze gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel ieder onderdeel van de behandeling kost. Ik hanteer voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) de tarieven van de NzA. Deze tarieven kunt u hieronder vinden. Voor een volledig overzicht van alle verrichtingen en bijbehorende prijzen, verwijs ik u naar deze website.

Behandeltarieven 2023
Onderstaand overzicht gaat over ambulante zorg, voor mij als psychotherapeut en passende bij kwaliteitsstatuut sectie II, waar ik met de behandelingen van mijn praktijk onder val.

Type consultTijdsduurTarief
Diagnostiek45 min.€172,98
Diagnostiek60 min.€199,34
Diagnostiek90 min.€298,32
Behandeling15 min.€59,17
Behandeling45 min.€147,95
Behandeling60 min. €176,30
Behandeling90 min.€265,46

Op de rekening die u van mij ontvangt staan de onderdelen van uw behandeling, de zogeheten zorgprestaties. Aan de zorgprestaties ziet u voor welk onderdeel van uw behandeling u betaalt. Als u de rekening bij uw zorgverzekeraar declareert, weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij aan u moet vergoeden.

Eigen risico
Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Het eigen risico geldt voor alle zorg die u heeft gebruikt in dat jaar, ook bij andere zorgverleners. In Nederland geldt voor iedereen vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico betaalt u wanneer u gebruik maakt van zorg. In 2023 is dit verplicht eigen risico gesteld op €385,-. Iedereen heeft voor het begin van het nieuwe jaar de keuze dit verplicht eigen risico naar eigen draagkracht te verhogen. Verlagen van het eigen risico is niet mogelijk.

Het eigen risico heeft de volgende kenmerken:

 • Geldt per persoon;
 • Geldt per kalenderjaar;
 • Kan niet doorgeschoven worden naar een volgend kalenderjaar;
 • Kan, met toestemming van verzekeraar, in termijnen betaald worden.

Zelfbetalers
Er kunnen redenen zijn waarom u de behandeling niet vergoed kunt of wilt krijgen; bijvoorbeeld doordat deze niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, of bij bijvoorbeeld een op zichzelf staande relatietherapie. Het kan ook zijn dat iemand geen DSM-V diagnose gesteld wilt krijgen. In het geval van onverzekerde zorg reken ik een vast tarief per sessie van 60 minuten. Dit tarief valt binnen de richtlijnen van de NZa en is € 176,30. Bij aanvang van de behandeling zal besproken worden wat mijn inschatting is over het aantal benodigde sessies, de bijbehorende kosten en kunnen we afspraken maken over de betaling.

Behandeltarieven ongecontracteerde zorg
Tarieven voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg 2023

Intakegesprek (diagnostiek, 60 min)€ 199,34
Individueel behandelconsult (60 minuten)€ 176,30
Telefonisch consult (kort)€ 59,17
E-mail consult€ 59,17

No show
Afspraken kunt u altijd verzetten of afzeggen en worden, mits langer dan 24 uur van tevoren, niet in rekening gebracht. U kunt uw afspraken wijzigen dan wel annuleren door telefonisch met mij contact op te nemen, en bij geen gehoor, tijdig een voicemail in te spreken. E-mailen kan ook.

Echter, wanneer u een afspraak mist zonder deze tijdig af te (hebben kunnen) zeggen, dan ben ik genoodzaakt deze bij u in rekening te brengen. Het tarief voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (binnen 24 uur) is € 75,00. Dit bedrag wordt rechtstreeks bij u gedeclareerd en dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergoedingen 2022
Behandeltarieven 2022
Onderstaand overzicht gaat over ambulante zorg, voor mij als psychotherapeut en passende bij kwaliteitsstatuut sectie II, waar ik met de behandelingen van mijn praktijk onder val.

Type consultTijdsduurTarief

Diagnostiek

5 min.

€ 38,33
Diagnostiek15 min.€ 55,69
Diagnostiek45 min.€162,76
Diagnostiek60 min.€187,62
Diagnostiek90 min.€280,84
Behandeling15 min.€55,69
Behandeling45 min.€139,38
Behandeling60 min. €166,13
Behandeling90 min.€250,18

Op de rekening die u van mij ontvangt staan de onderdelen van uw behandeling, de zogeheten zorgprestaties. Aan de zorgprestaties ziet u voor welk onderdeel van uw behandeling u betaalt. Als u de rekening bij uw zorgverzekeraar declareert, weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij aan u moet vergoeden.

Contracten 2022
Voor 2022 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

AchmeaFBTO
AevitaeInterpolis
AnderzorgIn Twente
ASRMenzis
CaresqSalland
De FrieslandStad Holland
DitzoZorgDirect
DSWZorg en Zekerheid
EnoZilveren Kruis
Eucare

Ik heb zelf geen contract afgesloten met: CZ, VGZ en ONVZ. Wanneer u bij een zorgverzekeraar bent aangesloten waar ik zelf geen contract mee heb afgesloten, kunt u kiezen voor ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat u in eerste instantie zelf de factuur van de geleverde zorg ontvangt en aan mij dient te vergoeden, welke u deels bij u zorgverzekeraar kunt declareren. Welk deel u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van uw polis (natura of restitutie) en kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Psychotherapiepraktijk Nordmann hanteert 100% van het Nza tarief. Zie hier voor een compleet overzicht van alle tarieven, en hieronder voor een tabel met de meest gebruikte zorgprestaties van mijn kant (Behandeltarieven 2022).

Ongecontracteerde zorg 2022
Ook in het geval dat uw zorgverzekering de behandelkosten niet volledig vergoedt, brengt mijn praktijk het volledige bedrag van de behandelkosten bij u in rekening. De behandelkosten bestaan uit alle tijd die aan u is besteed, in de vorm van diagnostiek en behandeling, maar ook aan tussentijds contact met u (telefonisch of per e-mail) en de zorgcoördinatie, zoals overleggen met derden.

Zelfbetalers
Er kunnen redenen zijn waarom u de behandeling niet vergoed kunt of wilt krijgen; bijvoorbeeld doordat deze niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, of bij bijvoorbeeld een op zichzelf staande relatietherapie. Het kan ook zijn dat iemand geen DSM-V diagnose gesteld wilt krijgen. In het geval van onverzekerde zorg reken ik een vast tarief per sessie van 45 minuten. Dit tarief valt binnen de richtlijnen van de NZa en is € 139,38. Bij aanvang van de behandeling zal besproken worden wat mijn inschatting is over het aantal benodigde sessies, de bijbehorende kosten en kunnen we afspraken maken over de betaling.

Behandeltarieven ongecontracteerde zorg

Tarieven voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg 2022

Intakegesprek (diagnostiek, 60 min)€ 187,62
Individueel behandelconsult (45 minuten)€ 139,38
Telefonisch consult (kort)€ 55,69
E-mail consult€ 55,69

Vergoedingen algemeen (voor 2022)
Psychotherapie wordt vanuit het basispakket van uw zorgverzekering vergoed, mits u door de huisarts wordt doorverwezen voor behandeling in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en er sprake is van een DSM-V diagnose welke voor vergoeding in aanmerking komt. Zie hieronder voor een aantal uitzonderingen hierop.

Binnen Psychotherapiepraktijk Nordmann kunt u terecht voor zowel behandeling binnen de generalistische basis-GGZ (BGGZ) als de specialistische GGZ (SGGZ). Wordt u verwezen voor de generalistische basis-GGZ, dan heeft u, afhankelijk van de zwaarte van uw problematiek, recht op ongeveer 4 tot 12 behandelsessies. Als u een verwijzing heeft voor de specialistische GGZ dan wordt er langer durende behandeling vergoed.

Bij een intake wordt het eigen risico reeds aangesproken. Dit geldt niet voor een kort telefonisch contact om te onderzoeken of u bij mij op de juiste plek bent.

Een aantal uitzonderingen op vergoedingen zijn:

 • Psychosociale zorg
 • Orthopedagogische zorg
 • Werk-, studie-, of relatieproblemen (tenzij deze andere psychische klachten geven)
 • Aanpassingsstoornissen
 • Leerstoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Specifieke fobie (enkel wanneer eerdere interventies zijn doorlopen)
 • Seksuele dysfuncties niet samenhangend met een psychische stoornis
 • Trainingen, coaching en cursussen
 • Obesitas en eetverslaving (de behandeling van andere vormen van eetproblematiek worden wel vergoed)
 • Medisch psychologische zorg