Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen 2024
Kosten behandeling
Bij aanvang van uw behandeling is niet gelijk duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoe lang deze gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel ieder onderdeel van de behandeling kost. Ik hanteer voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) de tarieven van de NzA. Mijn meest gebruikte tarieven kunt u hieronder vinden. Voor een volledig overzicht van alle verrichtingen en bijbehorende prijzen, verwijs ik u naar deze website.

Eigen risico
Wat betreft de kosten van uw behandeling wordt als eerste uw eigen risico aangesproken. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Het eigen risico geldt voor alle zorg die u heeft gebruikt in dat jaar, ook bij andere zorgverleners. In Nederland geldt voor iedereen vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico betaalt u wanneer u gebruik maakt van zorg. In 2024 is dit verplicht eigen risico gesteld op €385,-. Iedereen heeft voor het begin van het nieuwe jaar de keuze dit verplicht eigen risico naar eigen draagkracht te verhogen. Verlagen van het eigen risico is niet mogelijk.

Het eigen risico heeft de volgende kenmerken:

  • Geldt per persoon;
  • Geldt per kalenderjaar;
  • Kan niet doorgeschoven worden naar een volgend kalenderjaar;
  • Kan, met toestemming van verzekeraar, in termijnen betaald worden.

Vergoede zorg
Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Dit betekent dat u bij hen alleen uw eigen risico betaalt en de rest van de behandeling vergoed krijgt. Declaraties dien ik direct in bij uw zorgverzekeraar.

Contracten 2024
Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

AchmeaFBTO
AevitaeInterpolis
AnderzorgIn Twente
ASRHema
AZVZMenzis
CaresqSalland
De FrieslandStad Holland
DSWVink Vink
EnoZorg en Zekerheid
EucareZilveren Kruis

Een overzicht van zorgverzekeraars 2024:

Ik heb zelf geen contract afgesloten met: CZ, VGZ en ONVZ. Wanneer u bij een zorgverzekeraar bent aangesloten waar ik zelf geen contract mee heb afgesloten, kunt u kiezen voor ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat u in eerste instantie zelf de factuur van de geleverde zorg ontvangt en aan mij dient te vergoeden, welke u deels bij u zorgverzekeraar kunt declareren. Welk deel u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van uw polis (natura of restitutie) en kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Bij een naturapolis is dit vaak tussen de 60 à 80%. Voor 2024 zijn de voorwaarden van de restitutiepolis en combinatiepolis bij veel zorgverzekeraars aangepast en krijgt u geen 100%, maar bijvoorbeeld 75% vergoed van uw declaratie. Tevens dient u soms van te voren toestemming te vragen, zoals bijvoorbeeld bij ONVZ wanneer uw behandeling meer dan 35 sessies zal bedragen. Lees en vraag dit goed na bij uw zorgverzekeraar!

Psychotherapiepraktijk Nordmann hanteert 100% van het Nza tarief. Zie hier voor een compleet overzicht van alle actuele tarieven, en hieronder voor een tabel met de meest gebruikte zorgprestaties van mijn kant (Behandeltarieven 2024).

Ongecontracteerde zorg 2024
Ook in het geval dat uw zorgverzekering de behandelkosten niet volledig vergoedt, brengt mijn praktijk het volledige bedrag van de behandelkosten bij u in rekening. De behandelkosten bestaan uit alle tijd die aan u is besteed, in de vorm van diagnostiek en behandeling, maar ook aan tussentijds contact met u (telefonisch of per e-mail) en de zorgcoördinatie, zoals overleggen met derden.

Behandeltarieven 2024
Onderstaand overzicht gaat over ambulante zorg, voor mij als psychotherapeut en passende bij kwaliteitsstatuut sectie II, waar ik met de behandelingen van mijn praktijk onder val.

Type consultTijdsduurTarief
Diagnostiek, intake60 min.€211,06
Behandeling60 min. €186,80

Op de rekening die u van mij ontvangt staan de onderdelen van uw behandeling, de zogeheten zorgprestaties. Aan de zorgprestaties ziet u voor welk onderdeel van uw behandeling u betaalt. Als u de rekening bij uw zorgverzekeraar declareert, weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij aan u moet vergoeden.

Zelfbetalers
Er kunnen redenen zijn waarom u de behandeling niet vergoed kunt of wilt krijgen; bijvoorbeeld doordat deze niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, of bij bijvoorbeeld een op zichzelf staande relatietherapie. Het kan ook zijn dat iemand geen DSM-V diagnose gesteld wilt krijgen. In het geval van onverzekerde zorg reken ik een vast tarief per sessie van 60 minuten. Dit tarief valt binnen de richtlijnen van de NZa en is € 186,80, zie hieronder. Bij aanvang van de behandeling zal besproken worden wat mijn inschatting is over het aantal benodigde sessies, de bijbehorende kosten en kunnen we afspraken maken over de betaling.

Behandeltarieven ongecontracteerde zorg
Tarieven voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg 2024

Intakegesprek (diagnostiek, 60 min)€ 211,06
Individueel behandelconsult (60 minuten)€ 186,80

No show
Afspraken kunt u altijd verzetten of afzeggen en worden, mits langer dan 24 uur van tevoren, niet in rekening gebracht. U kunt uw afspraken wijzigen dan wel annuleren door telefonisch met mij contact op te nemen, en bij geen gehoor, tijdig een voicemail in te spreken. E-mailen kan ook.

Echter, wanneer u een afspraak mist zonder deze tijdig af te (hebben kunnen) zeggen, dan ben ik genoodzaakt deze bij u in rekening te brengen. Het tarief voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (binnen 24 uur) is € 75,00. Dit bedrag wordt rechtstreeks bij u gedeclareerd en dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Zorgprestatiemodel
Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg bekostigd wordt. In het zorgprestatiemodel is afgesproken op welke wijze u uw zorg vergoed krijgt en hoe behandelaren uw zorg in rekening moeten brengen. Er staan tevens afspraken in over hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat enkel over de vergoeding, niet over welke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. Uitgangspunten van het zorgprestatiemodel zijn eenvoudige regels en duidelijke rekeningen, ook voor u als client. Hier is een informatiefolder van het zorgprestatiemodel voor cliënten.

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel verwijs ik u naar deze webiste.