Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode om psychische stoornissen of levensproblemen te behandelen door middel van praten. De hulpverlener en cliënt hebben gesprekken met elkaar, met als doel om gedrag, gedachten, gevoelens en/of persoonskenmerken te veranderen. Zo kunnen psychische klachten en problemen verminderen, hanteerbaar worden gemaakt of worden opgeheven (bron: nvp).

Wie behandeling zoekt moet veelal een drempel over. Het stigma dat hiermee gepaard kan gaan (“Ik ben toch niet gek?!”) moet soms eerst worden overwonnen. Eenmaal die horde genomen, is een behandeling vaak hard werken. Geconfronteerd worden met uzelf, uw eigen problemen en uw eigen aandeel hierin onder de loep nemen is geen gemakkelijke opgave en vergt moed. Eigen problemen onder ogen zien, bespreekbaar maken en voelbaar mee in contact komen kan in eerste instantie voor een toename in klachten zorgen: iemand komt meer in contact met zijn gevoelens en dus ook de problemen waar hij of zij mee kampt. Hoe gek het ook klinkt is dit veelal een teken dat iemand goed in het proces komt. Een therapieproces gaat veelal met ups en downs. Het in de praktijk brengen van het geleerde is een belangrijke stap. In de psychotherapie is de behandelrelatie tussen de hulpverlener en de cliënt belangrijk. Binnen deze relatie kan worden gewerkt aan uw klachten. Vaak gebeurt in een behandeling hetzelfde als binnen uw dagelijks leven. Zodoende vormt de behandelrelatie het veilige oefenterrein waar u kunt experimenteren met nieuw gedrag.

Er zijn vele vormen van psychotherapie. Hieronder beschrijf ik de vormen waar ik voornamelijk gebruik van maak (scroll naar beneden of gebruikt de links om naar de therapievorm te springen).

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een actieve en doelgerichte vorm van psychotherapie die als aangrijpingspunt iemands gedachten (cognities) heeft. Er wordt hierbij van uit gegaan dat uw gedachten bepalend zijn voor hoe u uzelf voelt en gedraagt. Dus wat u bij een bepaalde situatie denkt, is bepalend voor uw gevoelens en gedrag. Zodoende is het aangrijpingspunt binnen deze vorm van therapie uw gedachten. Immers, wanneer u anders tegen uw problemen aankijkt, zou daarmee uw probleem (grotendeels) verholpen of beter hanteerbaar zijn.

Cognitieve gedragstherapie is actief en klachtgericht. Samen met uw behandelaar brengt u uw problemen in kaart, gaat u aan de slag om uw doelen te bereiken en de controle over uw problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verandert u gedachten en gedrag die u in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminderen negatieve gevoelens.

Cognitieve gedragstherapie is dus een actieve therapie waarmee u in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Door dat oefenen leert u vaardigheden waar u uw hele leven iets aan hebt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen. Cognitieve gedragstherapie is voor veel psychische klachten de eerst aangewezen behandeling.
(bron: www.vgct.nl)

Bekijk hieronder een filmpje met uitleg over cognitieve gedragstherapie.


Zie www.vgct.nl voor meer informatie over deze vorm van behandeling.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een effectief bewezen behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare, schokkende ervaring of trauma’s uit het verleden. Inmiddels wordt EMDR steeds breder ingezet, bijvoorbeeld ook bij de behandeling van een aanhoudend negatief zelfbeeld. (bron: www.emdr.nl).

Bekijk hieronder een filmpje met uitleg over EMDR.

Zie www.emdr.nl voor meer informatie over deze vorm van behandeling.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarin disfunctionele, zich herhalende patronen onderzocht worden. Schematherapie gaat er van uit dat mensen in de eerste 12 jaar van hun leven ‘schema’s’ vormen, dat wil zeggen manieren hoe wij onszelf, anderen en de wereld om ons heen ervaren. Eenmaal gevormd zijn schema’s sterk geneigd zich te bevestigen en te verstevigen.

Waar deze schema’s in de kindertijd veelal nuttig en nodig zijn geweest, kan het disfunctioneel worden wanneer wij hier in de volwassenheid moeilijk vanaf kunnen wijken, ook wanneer de situatie daar om vraagt. Schematherapie geeft inzicht in de patronen in iemands leven en biedt tevens handvatten om anders te gaan doen.

Het doel van deze therapie is om meer inzicht te krijgen in eigen (disfunctionele) patronen en anders te leren gaan doen. Het kan gaan om problemen op het vlak van relaties, sociale contacten, studie of werk. De problemen hangen vaak samen met klachten als somberheid, angst, een laag zelfbeeld, eenzaamheid, onzekerheid, moeite om voor zichzelf op te komen en eigen grenzen aan te geven. Er kan dus sprake zijn van verschillende soorten problemen en omdat deze problemen vaak hun ontstaansgeschiedenis hebben in de vroege kinderjaren is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Binnen deze therapievorm wordt veel gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen, zoals verbeeldingsoefeningen en rollenspellen, omdat door (letterlijk) in beweging te komen, verandering kan worden bewerkstelligd.

Het uiteindelijke doel is dat u niet alleen meer inzicht krijgt in de patronen van uw eigen gedrag, maar ook leert om waar nodig anders te doen. (bron: www.schematherapie.nl)

Bekijk hieronder een filmpje met uitleg over schematherapie.

Voor meer informatie over schematherapie zie www.schematherapie.nl

Inzichtgevende psychotherapie

Inzichtgevende psychotherapie gaat uit van de innerlijke belevingswereld en het onbewuste; dat deel van het psychische leven dat niet direct kenbaar is voor het bewustzijn. Deze vorm van therapie is erop gericht om onbewuste, weggestopte, verdrongen, verborgen en vaak ook beangstigende gevoelens en belevingen geleidelijk bewust te maken en te beleven. Op deze manier kunnen psychische problemen beter worden begrepen en, waar mogelijk, verder doorgewerkt. Door een vergroot inzicht kun je verder aan jezelf werken, waardoor ook de problemen en klachten verminderen of waar mogelijk verdwijnen.
(bron: nvp)