Behandelingen

Wat kan ik bieden

In mijn praktijk kunt u terecht voor zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen, zoals kortdurende stemmingsproblematiek, angststoornissen, of klachten naar aanleiding van een (enkelvoudige) traumatische gebeurtenis, alsmede langdurende inzichtgevende psychotherapie, waarbij het doel is zicht te krijgen op hardnekkige patronen die niet meer functioneel zijn in uw leven en die u graag anders zou zien. Hierbij kan gedacht worden aan zelfbeeldproblematiek, identiteitsproblemen, complex trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

Voor de volgende behandelingen kunt u in mijn praktijk terecht:

  • Stemmings- en angstklachten
  • Problemen rondom studie of werk
  • Zelfbeeldproblematiek
  • Identiteitsproblematiek
  • Emotieregulatieproblematiek
  • Eetstoornissen
  • Trauma
  • Persoonlijkheidsproblematiek

In een aantal gevallen kan ik u niet helpen. Dit betreft klachten die samenhangen met een psychotische stoornis, ernstige zelfbeschadiging, fors middelengebruik en suïcidaliteit. In deze gevallen raad ik u aan uw huisarts te verzoeken een verwijzing naar een GGZ- of gespecialiseerde instelling in de regio op te stellen, zoals bijvoorbeeld GGZ Rivierduinen of de Brijder verslavingszorg.

Indien u twijfelt of uw klachten aansluiten bij het aanbod van de praktijk, kunt u contact met mij opnemen om te overleggen.