Aanmelden

U kunt zich op verschillende wijzen aanmelden bij mijn praktijk. Allereerst kunt u uzelf aanmelden door direct contact met mij op te nemen via het contactformulier, info@praktijknordmann.nl of bellen op +31 6 18 15 12 36. Ik zal dan een korte (telefonische) screening afnemen om te bespreken of u bij mij op uw plek bent. Indien dit het geval lijkt zal ik met u een afspraak voor een intakegesprek inplannen.

Uw huisarts kan u ook aanmelden of u kunt doorverwezen worden door een andere zorginstantie. Op deze verwijsbrief dienen dan de volgende gegevens te staan:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer en de huisartsenpraktijk
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Uw eigen gegevens (NAW-gegevens, geboortedatum, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens)
  • Reden van verwijzing
  • Vermoeden of aanwezigheid van een bepaalde psychische stoornis
  • Is er sprake van eerdere behandeling(en) en/of crisisgevoeligheid
  • Verwijzing voor een behandeling is de BasisGGZ of Gespecialiseerde GGZ